Nagalmtijd en PvE's Gezonde Kantoren & Frisse Scholen

De nagalmtijd is een meting die wordt gebruikt om de akoestiek van een ruimte te beoordelen. De Programma's van Eisen geven een leidraad per gebouwtype over het gewenste binnenklimaat en over het gebruik van nagalmtijd als de maatstaf voor de beoordeling van binnenklimaat thema: akoestiek.

In dit artikel lichten we graag toe waarom juist nagalmtijd gebruikt wordt en niet een andere meettool... én hoe je dan bepaalt welke nagalmtijd je per gebouw of ruimte moet nastreven.

Nagalmtijd verwijst naar de tijd (in seconden) die verstrijkt tussen het moment waarop een geluid wordt geproduceerd en het moment waarop het voldoende is afgenomen in intensiteit. Met andere woorden, het geeft aan hoe lang het duurt voordat het geluid wordt geabsorbeerd en is gedempt nadat de geluidsbron is gestopt.

Het biedt ons waardevolle informatie over hoe geluid zich verspreidt en lingerend blijft in een bepaalde omgeving. Hierdoor kunnen we akoestische omstandigheden optimaliseren om een aangename luisterervaring te garanderen.

Toch komt men in 'de wereld der akoestiek' ook geregeld andere geluidsmetingstermen tegen, zoals NRC, Alpha-W en Decibel (Db).

Hoewel alle drie deze meettools nuttige informatie kunnen verschaffen over de akoestische en geluidseigenschappen van een ruimte of een specifiek materiaal, zijn ze niet zo nauw verbonden met de totale luisterervaring als de nagalmtijd.

Nagalmtijd is direct gerelateerd aan hoe geluid in een ruimte wordt waargenomen door mensen, terwijl Alpha-W, NRC en Db meer focussen op technische metingen.

Zoals hier weergegeven (rapport bba binnenmilieu), heeft geluid een grote invloed op onze ervaring van de ruimte en onze productiviteit.

Geen wonder dat er zoveel onderzoek en aandacht besteed wordt aan het Binnenklimaat en akoestiek.

Een gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,8 seconde wordt beschouwd als de minimale ‘bodem’ eis voor kantoren, vergadercentra en leslokalen. Liefst streeft men naar 0,6 seconde of korter (tot 0,4 seconde).

Een kortere nagalmtijd draagt bij aan verschillende aspecten die de productiviteit en hetleer/werkproces bevorderen. Enkele voordelen van een kortere nagalmtijd zijn bijvoorbeeld:

1. Verbeterde spraakverstaanbaarheid: In een ruimte met een korte nagalmtijd kunnen gesprekken duidelijk worden gehoord zonder dat ze vervormd of verstoord worden door echo's. Dit is vooral belangrijk in klaslokalen en vergaderruimtes waar effectieve communicatie van essentieel belang is.

2. Verhoogde concentratie en focus: Een goede akoestiek, mogelijk gemaakt door een kortere nagalmtijd, zorgt voor minder afleiding en verbetert de concentratie en focus van mensen die in de ruimte werken of studeren.

3. Comfortabele werkomgeving: Een ruimte met een lange nagalmtijd kan vermoeiend zijn voor degenen die erin werken of studeren. Het verkorten van de nagalmtijd creëert een comfortabele werk- en leeromgeving waarin mensen langer kunnen blijven zonder vermoeid te raken.

4. Bevordering van creativiteit: Een goede akoestiek kan ook de creativiteit stimuleren, omdat mensen in staat zijn om ideeën vrijer uit te wisselen en samen te werken zonder dat geluid het denkproces verstoort.

Programma('s) van Eisen

Om opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers te ondersteunen bij het stellen van doelen bestaan er voor zowel werk- als leerruimtes Programma’s van Eisen (PvE). Namelijk PvE Gezonde Kantoren en PvE Frisse Scholen. Hierin worden niet alleen de akoestiek maar ook thema’s als lichtreflectie en luchtkwaliteit besproken.

De eisen zoals geformuleerd in deze PvE’s kunnen gebruikt worden om te bepalen welk binnenklimaat-label er bij een gebouw of ontwerp hoort. Ook kunnen de (vertaalde) eisen bijdragen aan het behalen van een BREEAM of WELL certificering.

Het begint natuurlijk allemaal met het selecteren van een (binnenmilieu-)ambitieniveau (A, B of C) per omschreven thema. Geadviseerd wordt in het beginsel bij alle 4 de thema’s minimaal voor een klasse B-kwaliteit te kiezen indien er sprake is van nieuwbouw of een ingrijpende renovatie.

Zijn er bijzondere omstandigheden?

Dan wijkt men uit van klasse B en verlegt men de ambitie (opschalen) naar klasse A. Op het aspect lucht gebeurt dat bijvoorbeeld “wanneer het gaat om een kantoorgebouw dat gebruikt gaat worden door relatief veel mensen met een luchtwegaandoening”; of op het aspect geluid “in situaties waarbij een groot deel van de dag uiterste concentratie nodig is” of waar men veel spreekt en belt. Men beschrijft keuze voor klasse C kwaliteit (afschalen) “indien er sprake is van een tijdelijke situatie of ruimten die slechts sporadisch gebruikt worden”.

Bron: citaten uit Programma van Eisen

Heeft u hulp nodig bij het bepalen van uw huidige situatie? 

Wilt u meer weten over hoe nagalmtijd bepaling onder EN 5077 in de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz werkt? En welke ontwerpmiddelen en inrichtingsoplossingen u kunt toepassen om voor uw project de ideale akoestische omgeving te creëren?

Vraag dan gerust naar de mogelijkheden die onze specialisten u vrijblijvend kunnen bieden.

Lees verder
architect De Twee Snoeken, fotograaf Joep Jacobs

Begrippen uitleg:

De nagalmtijd in seconden is een meting die wordt gebruikt om de akoestiek van een ruimte te beoordelen. Het verwijst naar de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop een geluid wordt geproduceerd en het moment waarop het voldoende is afgenomen in intensiteit. Met andere woorden, het geeft aan hoe lang het duurt voordat het geluid wordt geabsorbeerd en is gedempt nadat de geluidsbron is gestopt.

De Alpha-W waarde is een maatstaf voor de geluidsabsorptie van een materiaal of oppervlak. Het geeft aan in hoeverre een materiaal in staat is om geluidsgolven te absorberen en te verminderen. Deze waarde varieert van 0 tot 1, waarbij 0 aangeeft dat het materiaal geen geluid absorbeert en 1 aangeeft dat het materiaal al het geluid volledig absorbeert.

De Noise Reduction Coefficient, oftewel de NRC, is gericht op het meten van een gemiddelde waarde absorptie over een breed frequentiebereik. De NRC varieert van 0 tot 1 (net als de Alpha-W) en wordt meestal gebruikt om de absorptieprestaties van een ruimte als geheel te beoordelen. Het geeft aan hoe goed alle materialen samen in een ruimte geluid absorberen en reflecteren.

Decibel, afgekort als dB, daarentegen is een eenheid waarmee de geluidssterkte wordt gemeten. Db is een zogeheten logaritmische schaal, wat betekent dat elke 10 dB toename een verdubbeling van het geluidsniveau inhoudt. Dit betekent dat een verschil van 20 dB enorm is in termen van luisterervaring.

Reacties

rsaNTEOnx
23-02-2024 08:38
QhmkUZiDYtNyqA
rsaNTEOnx
23-02-2024 08:38
QhmkUZiDYtNyqA
BMzmEsule
06-02-2024 07:34
AqvwyDcxB
BMzmEsule
06-02-2024 07:34
AqvwyDcxB

Reageren

Meer weten?

Bent u benieuwd naar ons productassortiment? Of heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste keuzes voor uw project? Voor meer informatie of het maken van een afspraak, neem contact op met onze productspecialisten.